Tuesday, August 26, 2008

Allah Bersama mu

PEDOMAN AL-QURAN 4

Mari kita beri sedikit masa untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah..

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu)ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaan Nya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu)menggunakan akal fikiran.

(AlBaqarah:164)

PEDOMAN AL-QURAN 3

Kita sebagai Ayah Ibu perlu risau apa akan jadi dengan anak-anak kita sepeninggalan kita. Lihat wasiyat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakub.. .risau tentang pegangan agama mereka dulu!Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'kub. (Ibrahim berkata):

"Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan (tanda-tanda) maut,ketika ia berkata kepada anak-anaknya:
"Apa yang kamu sembah sepeninggalku? " Mereka menjawab:
"Kami akan menyembah Ilah-mu dan Ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Isma'il, dan Ishaq, (yaitu) ilah Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya".

(AlBaqarah: 132-133)

PEDOMAN AL-QURAN 2

Allah akan menguji kita dengan pelbagai bencana atau musibah. Ketikaitu, bersabarlah dan ucapkan "Innalillah. .." " Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

(AlBaqarah:155- 157)

No comments:

SURE - SUkan REmaja 2009!!!