Tuesday, July 03, 2007

MISI 2007...Tahniah Abdullah Amin Mokri

Tahniah dari KRJJ diucapkan kepada adik Abdullah Amin Mokri atas yang telah berjaya menamatkan Mukhayyam Intensif Siswa-Siswi Islah (MISI) 2007 baru-baru ini.
(Gambar) Abdullah Amin Mokri selaku penghulu MISI 2007 sedang menerima sijil dari SU Agung JIM, Nahar Md Nor.

No comments:

SURE - SUkan REmaja 2009!!!