Saturday, July 17, 2010

Mulai Jun 2010 ini, semua aktiviti Kelab Remaja JIM Johor akan bergerak melalui JK Belia dan Remaja Pertubuhan IKRAM Malaysia Negeri Johor.

Lihat http://www.ikram.my untuk maklumat lanjut mengenai Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)

JK Remaja dan Belia IKRAM Johor terdiri daripada

Pengerusi: Tuan Hj Aminuddin Alias
Timbalan: Abdul Halim Mohd Ali
Setiausaha: Rafidah Mahat
AJK: Hasnor Hassim

Walaubagaimanapun nama KRJ Johor masih ada dikekalkan. Sekian dimaklumkan

SURE - SUkan REmaja 2009!!!